Ny overenskomst skaber usikkerhed på Nemlig-lager og "kaos" i lønsedlerne

Det blev slået stort op, da Nemlig.com efter årelang strid indgik overenskomst for chaufførerne, men onlinesupermarkedet gik stille med dørene om ny aftale for ansatte på lageret i Brøndby, der vækker kritik.
Under stor mediebevågenhed fremlagde Nemlig.com og 3F aftalen om at overenskomstdække chauffører, der leverer varer for onlinesupermarkedet. Som en del af aftalen gav 3F afkald på at organisere lagermedarbejderne, der i stedet kom på HK overenskomst. | Foto: Finn Frandsen
Under stor mediebevågenhed fremlagde Nemlig.com og 3F aftalen om at overenskomstdække chauffører, der leverer varer for onlinesupermarkedet. Som en del af aftalen gav 3F afkald på at organisere lagermedarbejderne, der i stedet kom på HK overenskomst. | Foto: Finn Frandsen

6. februar havde Nemlig.com indkaldt til pressemøde på hovedkvarteret i Brøndby, hvor Nemlig-topchef Stefan Plenge og gruppeformand for 3F Transport Jan Villadsen med brede smil fortalte, at de efter en årelang offentlig konflikt havde begravet stridsøksen og indgået en aftale om overenskomst for de chauffører, som kører dagligvarer ud for Nemlig.com.

Dagens to hovedpersoner nævnte dog ikke med et ord, at 3F som en del af aftalen samtidig gav afkald på at organisere lagermedarbejderne i Brøndby, som fagforeningen ellers havde tegnet overenskomst for i 17 år.

I stedet overgik lageret til en overenskomst under fagforeningen HK, hvor de økonomiske grundvilkår er dårligere end under den tidligere aftale.

Det undrer en anonym medarbejder på lageret i Brøndby, som DetailWatch har talt med.

”Det er påfaldende, at det bliver slået stort op, at chaufførerne kommer på overenskomst, mens det ikke bliver nævnt med et ord, at lagermedarbejderne samtidig får en ringere aftale,” siger den anonyme medarbejder og fortsætter.

”Det virker, som om Nemlig rigtig gerne ville ud med den positive historie, mens den dårlige historie blev tysset ned.”

Medarbejderen taler på vegne af en række medarbejdere på lageret og har bedt om anonymitet af hensyn til sit videre ansættelsesforhold hos Nemlig.com. DetailWatch har imødekommet dette, men er bekendt med personens identitet.

Flere medarbejdere på lageret mener, at overgangen fra 3F til HK kun er kommet i stand, fordi der ikke er en tillidsrepræsentant på lageret.

”Den her aftale er kun kommet i stand, fordi vi ikke har en tillidsrepræsentant og ikke er organiseret. Hvis vi var det, ville vi jo aldrig sige ja til at komme på en dårligere aftale,” siger den anonyme medarbejder.

Kaos i lønsedlerne

Den anonyme medarbejder fortæller, at han og en række andre medarbejdere på lageret er utilfredse med, at HK overtager organiseringen af lageret, da HK-overenskomstens økonomiske grundvilkår er dårligere. Når utilfredsheden med HK-aftalen ulmer skyldes det ifølge medarbejderne, at grundlønnen er lavere, weekendtillægget bliver halveret og både aften- og nattetillæggene sænkes.

Ændringerne gælder for nye ansatte, men ikke for de medarbejdere, der var ansat før 21. februar, hvor den nye aftale officielt trådte i kraft.. De eksisterende medarbejdere vil nemlig alle blive kompenseret, så de i store træk vil fortsætte med den samme løn som tidligere.

Det var et krav fra 3F, at lagermedarbejderne ikke skulle gå ned i løn ved at gå fra den ene overenskomst til den anden. 

Det har dog vist sig at være indviklet sag for Nemlig.com at skulle kompensere de omkring 725 medarbejdere på lageret, der førhen var på 3F-overenskomst, viser forløbet omkring lønudbetalingerne for februar.

Hele tre forskellige lønopgørelser til de ansatte, som DetailWatch har set, med forskellige ”reguleringer” og tillæg, skulle der til. På lønningsdagen kom to af lønsedlerne, og nogle dage senere kom den tredje så. De mange lønsedler har skabt forvirring på lageret.

”Folk var i forvejen forvirrede over de to første lønsedler, og så kom den tredje. Det ligner det rene kaos på lønkontoret, og vi har svært ved at gennemskue, hvad det hele ender op i,” siger den anonyme medarbejder.

Nødvendigt for at drive et onlinesupermarked

I et internt brev til medarbejderne forklarer Nemlig overgangen fra 3F til HK med, at det ”er nødvendigt for at være i stand til at drive en onlineforretning konkurrencedygtigt”.

Hos Nemlig har Jonas Rolandsen været med til at forhandle aftalen på plads. Han afviser, at formuleringen ”konkurrencedygtigt” handler om, at det bliver billigere for Nemlig med lagermedarbejdere på HK-overenskomst.

”På bundlinjen kommer vi ikke til at have færre lønudgifter til vores eksisterende medarbejdere,” siger Jonas Rolandsen, der er logistikdirektør i Nemlig.com.

Selv om de grundlæggende vilkår er dårligere, påpeger han, at HK-overenskomsten i højere grad lægger op til individuelle lønforhandlinger, hvor medarbejderne kan sikre sig mere i lønposen.

I stedet handler det for Nemlig om at overgå til en overenskomst hos HK, som også dækker medarbejderne hos alle Nemligs supermarkedskonkurrenter. Og så handler det om at få en overenskomst, der gør det lettere at få medarbejderne til at arbejde i weekenden. Med 3F’s overenskomst krævede det lokale aftaler.

”Med vores gamle 3F lageroverenskomst kunne man grundlæggende set arbejde mandag til fredag og så frem til kl. 14 lørdag. Hvis de skulle arbejde mere end det, så krævede det lokalaftaler. Men hvis man driver et supermarked, skal man kunne drifte 365 dage om året – også søndag, som nok er den vigtigste dag.”

”I øvrigt dækker HK’s overenskomst alle andre i branchen, så dette sikrer os lige vilkår, og derfor var det nærliggende for os at få de samme rammer at arbejde efter,” siger Jonas Rolandsen.

Rod i lønudbetalinger

Logistikdirektøren fortæller, at Nemlig flere gange har understreget overfor medarbejderne, at de ikke kommer til at gå ned i løn. Det skal være sket med informationsmøder og løbende mails til medarbejderne. Han medgiver dog, at overgangen kunne have foregået mere elegant. Udfordringen har været at kompensere medarbejderne korrekt. 

Nemlig kan ikke gå ind og lave individuelle kompenseringer til hver enkelt medarbejder. Derfor har Nemlig delt medarbejderne ind i forskellige grupper, men arbejdet var ikke færdigt, da der skulle udbetales løn.

”Det kræver meget at skrifte fra én overenskomst til en anden. Jeg troede, at vi havde lavet vores forarbejde, men jeg må også erkende, at i og med at vi stadig arbejder på det, så har vi nok ikke helt lavet forarbejdet godt nok.”

”Da vi underskrev aftalen med 3F om afgivelse af varehuset, havde vi forhandlet helt op til dagen inden. Set i bakspejlet havde det været fint med mere til forberedelse,” siger Jonas Rolandsen.

Om de mange lønsedler fortæller han i øvrigt, at der er sket fejl i udregningen.

”Der er gået noget galt i overgangen fra det ene til det andet, og samtidig har der været en fejl i en udregning. Vores lønsystem skal lige følge med, og det prøver vi hele tiden at kommunikere til medarbejderne.”

”Jeg kan godt forstå, at det hele er lidt utydeligt, og vi skulle have kommunikeret bedre, at de ikke går ned i løn, og at vi bare lige skal finde ud af, hvordan det ser ud på lønsedlen. Men vi har haft vores lønafdeling stående nede i kantinen fra morgen til sen aften, da lønsedlerne kom ud, for at besvare spørgsmål og udrede lønsedler. Så vi gør, hvad vi kan,” siger Jonas Rolandsen.

I øvrigt affejer han påstanden om, at aftalen kun er kommet på plads, fordi der ikke er en tillidsrepræsentant. At det i øvrigt er tilfældet, kan ikke klandres Nemlig, fordi der de seneste mange år ikke er en eneste, som har stillet op til stillingen.

”Jeg vil rigtig gerne have en tillidsrepræsentant, og det har jeg villet længe, men det kan jeg jo ikke vælge. Jeg kan dog berolige medarbejderne med, at HK er gået i gang med at finde en. Så jeg har et håb og en forventning om, at vi inden for et par måneder har en repræsentant på lageret,” siger Jonas Rolandsen.

Pressemødet

Jonas Rolandsen deltog ikke selv på pressemødet, da hans chef, Stefan Plenge, og 3F fremlagde overenskomstaftalen for chaufførerne. Han vil derfor ikke stå på mål for, hvad der blev sagt eller ikke sagt. Han siger dog, at han ikke mener, det var relevant at fortælle om den nye aftale for lagermedarbejderne.

”Pressemødet handlede ikke om uændrede lønforhold for medarbejdere i varehuset. Det handlede om at fortælle den super positive historie om, at vi havde indgået aftale om overenskomst på chaufførområdet,” siger Jonas Rolandsen.

Hvorfor var det relevant at fortælle, at man indgår en overenskomst på ét område, men samtidig ikke relevant at fortælle, at man indgår en overenskomst på et andet område?

”Jeg anerkender, at noget kommunikation kunne være gjort bedre, men det ændrer ikke på, at medarbejderne i varehuset ikke får ændret lønvilkår, og det var ikke relevant at nævne i den forbindelse.”

Men det var jo en del af hele aftalen for chaufførerne, at 3F skulle afgive lageret til HK?

”Ja, det var en del af aftalen, at 3F overenskomstdækker chaufførområdet og afgiver varehuset. Jeg kan bare sige, at det ikke var det væsentligste at få kommunikere ud dér.”

Ansatte på HK

Nemlig oplyser, at der siden 21. februar er ansat 11 medarbejdere siden 21. februar. Jonas Rolandsen fortæller, at Nemlig ansætter nye medarbejdere hver måned, og at det er normal rutine på grund af vækst og løbende udskiftning.

Han ser ikke umiddelbart noget problem i, at der med tiden kommer flere lagermedarbejdere på HK-overenskomst, mens de, der er ansat før 21. februar, får højere løn.

”Fremtidige medarbejdere bliver ansat ud fra de rammer, der er i branchen. Overenskomsten med HK lægger som sagt op til, at man kan forhandle sig til individuelle lønsatser og tillæg. Jeg tænker ikke, det kommer til at adskille sig så meget fra andre steder, men det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på,” siger Jonas Rolandsen.

Slagsmål mellem fagforeninger

Spørgsmålet om, hvilken fagforening der skal dække lagermedarbejdere hos et onlinesupermarked som Nemlig.com, har været grobund for en årelang strid mellem 3F og HK, der begge har overenskomster, som kan dække området.

HK’s position har været, at HK Handel burde have ansvaret for onlinevirksomheders lagermedarbejdere, mens 3F Transport burde tage sig af chaufførerne og transportleddet, men 3F har tidligere ikke ville give afkald på de ansatte på lageret.

HK organiserer resten af supermarkedsbranchen og har også stået for at overenskomstdække lagermedarbejderne hos dagligvarekædernes forskellige onlinesatsninger.

At lagermedarbejderne kom på 3F-overenskomst går tilbage til tiden før Nemlig.com, der blev stiftet i 2010. Før det drev Stefan Plenge selskabet Intervare, der i dag er moderselskabet bag Nemlig.com. Dengang bragte selskabet dagligvarer ud til ældre mennesker, som var blevet visiteret til det af kommunen, og det var dengang, medarbejderne blev organiseret under 3F.

Striden mellem 3F og HK blussede op, da Nemlig valgte HK som fagforening til det nye Nemlig-lager i Aarhus. 3F havde regnet med også at skulle organisere lageret i Aarhus, så derfor hev 3F Nemlig i retten med en faglig voldgift. Efterfølgende rullede Politikens og andre mediers afdækning af kritisable arbejdsforhold på Nemligs lager i i Brøndby og hos chaufførerne.

HK-formand Per Tønnesen kaldte det tankevækkende, at sagerne om dårlige arbejdsforhold kom ud, stort set samtidig med Nemligs beslutning om at vælge HK som fagforening i Aarhus. HK-formanden mente, at 3F tog Nemlig.com som gidsel i en intern strid mellem fagforeningerne. En påstand som 3F’s Jan Villadsen dog afviste.

I den faglige voldgift var spørgsmålet, om Nemlig var bundet af 3F-overenskomsten for alle fremtidige lagre, eller om Nemlig selv kunne vælge. Sagen endte med at give medhold til Nemlig, og dermed var vejen banet for HK i Aarhus.

Sagen kunne dog også få konsekvenser for medarbejderne i Brøndby, fordi hvis Nemlig måtte beslutte at flytte lageret, så ville Nemlig kunne flytte alle medarbejderne over på HK-overenskomst.

Kim Rene Busch har forhandlet Brøndby-aftalen på plads på vegne af 3F, og han forstår ikke utilfredsheden med resultatet.

”Det er mig ganske uforståeligt. Med voldgiftssagen i hånden kunne Nemlig bare flytte adresse, og så ville alle medarbejderne på lageret stå tilbage med dårligere løn. I realiteten har vi vist en form for rettidig omhu, hvor vi sikrer, at de eksisterende medarbejdere ikke går ned i løn,” sig Kim Rene Busch.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også