DetailWatch

Brancheforening: Danmark skal fordoble selvforsyningen af bæredygtigt træ

I dag producerer Danmark træ nok til at dække omkring en femtedel af forbruget, og det er ikke nok, lyder det fra Træ- og Møbelindustrien i et nyt udspil til en skovplan.

Lærke Flader er direktør i brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien, der hører under Dansk Industri. | Foto: Thomas Arnbo

Danmark mangler bæredygtigt træ, og derfor skal der plantes 125.000 hektar ny skov i Danmark frem mod 2030, som skal fordoble landets selvforsyning. Frem mod 2040 skal det vokse til 250.000 hektar, i 2050 til 350.000 (et større areal end Fyn) og endeligt til 450.000 hektar i 2060.

Samtidig skal man ”tilpasse modellen for urørt skov”, hvor der som led i den politiske aftale natur- og biodiversitetspakken fra december 2020 lægges op til at udlægge op mod 75.000 hektar til urørt skov, som er områder, hvor der ikke må fældes træer.

Det er hovedpointerne i et nyt udspil til en skovplan, som brancheorganisationen Træ- og Møbelindustrien (TMI), der hører under Dansk Industri, står bag.

”Vores selvforsyningsgrad er alt for lille, og det gør Danmark for afhængig af import af et så vigtigt råstof som træ. Det kræver en ny, ambitiøs skovplan, der har som målsætning at fordoble Danmarks selvforsyningsgrad af træ og accelerere skovrejsningen,” udtaler branchedirektør Lærke Flader i en meddelelse.

Efterspørgslen på bæredygtigt træ er ifølge brancheforeningen så stor, at den danske selvforsyning kun kan dække omkring 20-25 pct. af efterspørgslen, og med udspillet vil Træ- og Møbelindustrien have det tal op til mellem 40 og 50 pct.

Ifølge brancheforeningen er situationen kun blevet mere presserende af krigen i Ukraine, som sammen med Rusland står for tredjedel af verdens certificerede skovareal. Samtidig opkøber Kina store mængder træ på det internationale marked, hvilket presser priserne op.

En anden dagsorden spiller også ind i brancheforeningens udspil, nemlig klimadagsordenen. Ifølge Træ- og Møbelindustrien er bæredygtigt træ det bedste materiale til at erstatte andre CO2-tunge materialer i bygninger og møbler.

”Træmanglen er en stor udfordring for klimakampen, og problemet kan vokse sig endnu større i fremtiden, fordi vi skal bygge mange flere klimavenlige boliger og vælge bæredygtige materialer og møbler i træ. Vi har brug for politisk handling, der øger udbuddet af træ på både kort og lang sigt,” siger Lærke Flader i meddelelsen.

Det samlede udspil vil ifølge Træ- og Møbelindustrien betyde en CO2-besparelse på 7-8 mio. ton i år 2060.

Imod politisk aftale

De seneste års politiske aftaler på skovområdet, hvor målet om op mod 75.000 hektar urørt skov i de statslige skove ifølge TMI betyder, at produktionen af løvtræ i skovene vil være helt udfaset i 2027.

Derudover påpeger foreningen, at politikerne i landbrugsaftalen fra efteråret 2021 reducerede statens produktion af træ – for områder der ikke er udlagt til urørt skov – med en femdedel i perioden 2026 til 2031.

Det er alt sammen den forkerte vej at gå, mener Lærke Flader.

”Det er dårlig timing at lukke ned for den danske træproduktion, da det forværrer forsynings- og klimakrisen. Vi skal absolut have mere biodiversitet, men det skal og kan forenes med, at statens skove fortsat kan producere noget af det bedste gavntræ, vi har i Danmark,” siger lærke Flader i meddelelsen.

TMI foreslår, at alle skovarealer over 50 hektar skal være certificeret bæredygtige i 2030. Ifølge beregningerne fra brancheorganisationen vil skovrejsningen i udspillet koste mindst en halv mia. kr. om året.

Mere fra DetailWatch

Læs også

Relaterede